Nu toată lumea o duce prost în ţara asta! Profit record realizat de bănci în 2017!

O scurtă analiză publicată azi de Ziarul Financiar arată că băncile care operează pe teritoriul României şi-au sporit profiturile în 2017 comparativ cu anul precedent. Redăm mai jos, fără comentarii, interesantul articol.

Activele bancare au urcat la un maxim de 427 mld. lei, iar solvabilitatea, raportul credite/depozite şi rata creditelor neperformante au scăzut.

Sistemul bancar a obţinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 mi­liarde de lei (circa 1,2 miliarde euro), iar activele au urcat la un vârf de 427,4 miliarde de lei (94 miliarde euro), susţinute de as­cen­siu­nea creditării, după cum reiese din datele pre­liminare ale BNR. Pe ansamblul anu­lui 2016, sis­te­mul ban­car reuşise să ob­ţină un profit net de circa 4,2 mi­liarde de lei. Rentabilitatea ac­tivelor (ROA) şi ren­ta­bilitatea capi­ta­lu­lui (ROE) erau la sfâr­şitul anului trecut de 1,32% şi res­pectiv 12,68%, în creştere faţă de 2016, dar sub va­lorile raportate pentru anul 2008 de boom eco­no­mic şi explozie a creditării. Având în ve­de­re ni­velul ROA şi al activelor, reiese un profit de cir­ca 5,64 mld. lei pentru sistemul bancar în 2017. Profiturile raportate până acum de două dintre băncile mari de pe piaţa locală, Banca Transilvania şi BRD-SocGen, reprezintă circa jumătate din câştigul întregului sistem bancar de anul trecut. BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţinut în 2017 un profit net record de 1,38 mld. lei, cel mai bun re­zultat anual al băncii. Iar profitul raportat de Banca Transil­vania, pla­sată pe locul doi după active, a fost de 1,2 mi­liarde de lei. După ce la jumătatea anului 2017 urcase la un maxim istoric, la finele lunii decembrie rata de solvabilitate – unul dintre cei mai importanţi indicatori urmăriţi de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituţie de credit – a coborât sub 19%, până la 18,86%. Nivelul este însă în continuare mult peste minimul impus de 10%, un alt indiciu că băncile au suficient spaţiu pentru continuarea creditării eco­nomiei. Profiturile ob­ţi­nu­te de bănci în ulti­mii ani au fost sus­ţinute şi de îmbunătă­ţirea calităţii portofoliilor şi scăderea pro­vizioa­ne­lor după ce institu­ţiile de credit şi-au curăţat bilanţurile de creditele neperformante (NPL – non-performing loans). Rata creditelor ne­per­formante a coborât la sfârşitul anului trecut la 6,4%.

Continuarea pe ZFCorporate

Trimiteti mai departe